STEELERS CONSTRUCTIONS

Made of steel

За Steelers Constructions

Със своята производствена база, разположена в Източната индустриална зона на Русе, „СТИЛЕРС КОНСТРУКШЪНС“ ЕООД е специализирана в производството и монтажа на различни видове стоманени конструкции, резервоари за съхранение на петрол, химикали и други видове продукти, мостови конструкции и съоръжения. Предлагаме индивидуални решения за всички пазарни сектори, в които е активна

Сертифициране

ISO 9001-2015

Производство на обработени, сглобени и заварени стоманени конструкции, резервоари за съхранение и аксесоари към тях – стълби, платформи, парапети.

ISO 45001: 2018

Производство на обработени, сглобени и заварени стоманени конструкции, резервоари за съхранение и аксесоари към тях стълбища, платформи, парапети.

ISO 14001:2015

Производство на обработени, сглобени и заварени стоманени конструкции, резервоари за съхранение и аксесоари към тях – стълби, платформи, парапети.

EN 1090-1: 2019 + A1 2011

Съответствие на фабричния производствен контрол или на носещите конструкции на всички видове сгради.

EN 1090-2: 2018

Сертификат за заваряване. Налице са всички технологични процеси за изпълнение и контрол на заваръчните работи.

EN ISO 3834-2: 2005

С настоящото се удостоверява, че производителят е предоставил доказателство за изискването за качество, което трябва да бъде изпълнено за неговата заваръчна дейност.

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Централен професионален регистър на строителя

„СТИИЛЪРС Констръкшънс“ ЕООД е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя и притежава следните удостоверения издадени от Камарата на строителите в България:

I-ва група за строежи първа до пета категория от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

III-та група за строежи четвърта до пета категория от енергийната инфраструктура

V-та група за отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“

Услуги

Производствената ни база в Русе е оборудвана с машини за механично, газово и плазмено рязане на ламарини и метални профили, подемни машини и съоръжения, както и машини за механична обработка, заваръчни апарати от ново поколение и всички необходими инструменти и оборудване, необходими за нашето производство.

Газово кислородно рязане

Механично рязане

Заваряване

Бластиране и боядисване

This site is registered on wpml.org as a development site.